DBN

Informacje o naszej firmie

Firma DBN powstała we wrześniu 1995r. 

W grudniu 2001r. firma została przekształcona w spółkę prawa handlowego o nazwie DBN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmującą się głównie handlem wyrobami hutniczymi w postaci półproduktów ze stali jakościowej.

W kolejnych latach działalności uzupełniliśmy naszą ofertę o usługi cięcia i wycinania blach metodą gazową i plazmową przy użyciu nowoczesnych maszyn i wysoko specjalizowanego oprogramowania.

Duże zaangażowanie zespołu ludzi, doświadczenie i stałe podnoszenie wiedzy a także nieustające działania dla podniesienia jakości pracy, usług i obsługi, zaowocowało stale rosnącym gronem klientów.

Od roku 2005 stosujemy certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001, oraz potwierdzony certyfikatem system zarządzania i nadzoru nad przenoszeniem oznakowań materiałów.
Firma otrzymała w 2004, 2005, 2008 i 2013 roku prestiżowy tytuł Gazeli Biznesu, przyznawany najbardziej dynamicznie rozwijającym się firmom.

Informacje rejestrowe

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000070770.

Kapitał zakładowy spółki wynosi: 166 300 PLN.
Numer NIP: 6351654227 (UE: PL6351654227)
Numer REGON: 272692234
Numer rejestrowy BDO: 000012554

DBN wyroby hutnicze

DBN Wyroby hutnicze. serwis, cięcie, obróbka

Wyroby hutnicze – stal jakościowa

Jesteśmy znaczącym regionalnym i krajowym dostawcą wysokiej jakości stali w postaci półproduktów dla firm i zakładów przemysłowych.  Od roku 2000 współpracujemy bezpośrednio z dostawcami materiałów hutniczych z Czech, Słowacji, Niemiec i Francji oraz Indii.

Usługi cięcia i gięcia / Wycinanie blach

Zobacz całą ofertę

Celem polityki jakości firmy DBN Spółka z o.o. jest zaoferowanie Klientom produktów i usług o najwyższej jakości. Miernikiem uzyskania tych oczekiwań jest satysfakcja Klienta. Zaspokojenie potrzeb i oczekiwań Klienta poprzez najwyższą jakość wykonania produktów i usług zgodnych z wymaganiami Klientów pozwoli na osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku oraz podniesienie efektywności i skuteczności pracy na każdym etapie jej wykonywania.

Cel ten realizujemy poprzez:

  • spełnienie oczekiwań i potrzeb naszych Klientów, rzetelne i indywidualne podejście do Klienta przy równoczesnym zachowaniu wszelkich wymagań jakościowych, zgodnie z obowiazujacym prawem,
  • stałe polepszanie współpracy z naszymi Dostawcami i Kooperantami,
  • utrzymanie opinii partnera godnego zaufania, rzetelnego, dokładnego i wiarygodnego,
  • terminową realizację dostaw produktów i usług oraz produkcję na najwyższym poziomie jakościowym,
  • ciągłe doskonalenie naszych produktów i usług oraz systemu zarządzania jakością,
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników i zwiększenie wydajności pracy poprzez odpowiedni system motywacyjny,
  • zapewnienie pracownikom i personelowi pomocniczemu odpowiednich warunków pracy,
  • rozbudowa zaplecza technicznego poprzez wyposażanie naszej firmy w nowoczesne narzędzia pracy, nowoczesny sprzęt i urządzenia,
  • optymalizację kosztów na wszystkich szczeblach organizacyjnych,
  • poszanowanie i dbałość o zasoby techniczne firmy.

Aleksander Słomka, Prezes Zarządu firmy DBN Sp. z o.o.

Aktualny Certyfikat ISO
Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 ważny do 2023 r.

Aktualny certyfikat przenoszenia oznakowań PL EN DE
Certyfikat przenoszenia oznakowań RWTUV ważny do 2020 r.

Certyfikat ISO 9001:2015 lata 2018-2020
Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 ważny do 2020 r.

Certyfikat ISO 9001:2008 lata 2017-2018
Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 ważny do 2018 r.

Certyfikat ISO lata 2014-2017
Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 lata 2014-2017

Certyfikat ISO lata 2011-2014
Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 lata 2011-2014

Certyfikat ISO lata 2008-2011
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 PRS lata 2008-2011

Zapytania ofertowe można kierować do nas za pomocą poczty elektronicznej (adresy handlowców podane są w części Kontakt), telefonicznie.

Materiał z naszej firmy może być dostarczony do klienta za pośrednictwem firm przewozowych, naszym transportem za odpowiednią opłatą uzgodnioną wcześniej z handlowcem i potwierdzoną przez klienta na zamówieniu lub odebrany z naszego magazynu bezpośrednio przez klienta własnym transportem.

Warunki płatności czyli cenę oraz termin płatności muszą być uzgodnione przed wysłaniem zamówienia do naszej firmy. Klient potwierdza postawione przez nas warunki płatności na zamówieniu. Dla klientów rozpoczynających z nami współpracę proponujemy pierwsze trzy transakcje z płatnością w formie gotówki lub przedpłaty.

Nasza firma udziela naszym stałym klientom dogodnych terminów płatności (nawet do 60 dni).

DBN Wyroby hutnicze

Praca z naszym wspaniałym zespołem

Jakość, przystępna cena, produkcja usług przemysłowych

Skip to content