Przygotowanie półproduktów w postaci metalu przeznaczonego do dalszej obróbki w formie fragmentów blach czy profili oraz poszczególnych wyrobów wiąże się zwykle z koniecznością odpowiedniego ich pocięcia. Nadanie określonej geometrii i pożądanych wymiarów odbywa się w ramach różnych procesów, jednym z gwarantujących najlepszą jakość krawędzi, dużą szybkość oraz wysoką precyzję jest cięcie plazmowe. Osiągnięcie dobrych rezultatów wymaga jednak właściwego doboru źródła plazmy. Przekonajmy się, na czym polega cięcie plazmowe i sprawdźmy, jakie parametry okażą się najistotniejsze.

Jak wygląda cięcie plazmowe?

Cięcie plazmowe oznacza wykorzystanie łuku elektrycznego do osiągnięcia temperatury pozwalającej na uzyskanie zjonizowanego strumienia gazu. Jest on potrzebny do rozgrzewania i topienia metalu, a także jego odparowywania. Cząsteczki metalu są wyrzucane z powstającej szczeliny za sprawą ciśnienia przepływającego przez nią gazu. W całym procesie niezbędne będzie więc zarówno źródło stabilnego napięcia o koniecznych parametrach, jak i system sprawnego podawania gazu zasilającego gazu osłonowego, zapobiegającego przedostawaniu się do strefy cięcia zanieczyszczeń oraz eliminującego ryzyko powstawania tlenków.

Co jest ważne przy wyborze źródła plazmy?

Urządzenie pozwalające na wytworzenie plazmy o odpowiednich parametrach ma duże znaczenie dla tempa procesu oraz uzyskiwanej jakości. Dobry sprzęt oznacza przede wszystkim moc dopasowaną do grubości materiału, który ma zostać przecięty. Wymagania w tym zakresie będą rosły wraz ze zwiększaniem się rozmiarów potrzebnej szczeliny. Dla szybkości pracy najistotniejszy będzie stosunek czasu, który może być wykorzystany na pracę do potrzebnego na schłodzenie, a więc tzw. cykl pracy. Źródło plazmy musi także zapewniać łatwe dostosowanie do materiałów o różnych charakterystykach, istotna będzie więc łatwość doboru parametrów pracy. Nie można też zapominać o niezbędnych akcesoriach – uchwycie czy systemie filtracji powietrza chroniącym przed powstającymi dymami spawalniczymi, będącymi zagrożeniem dla zdrowia.