Przygotowanie materiału do dalszej obróbki wymaga zwykle jego odpowiedniego sformatowania, tak by z jednej strony ograniczyć ilość marnowanego surowca, z drugiej ułatwić wykonanie kolejnych procesów technologicznych np. przez pozostawienie właściwej rezerwy przestrzeni do pozycjonowania czy mocowania. Operacją, bez której trudno wyobrazić sobie pracę z metalem jest cięcie blachy, prętów i kształtowników. Przekonajmy się jakie metody obróbki są tu stosowane najczęściej i zobaczmy, co się z nimi wiąże.

Jakimi metodami można ciąć blachę? 

Cięcie blachy przeprowadza się, wykorzystując obróbkę plastyczną oraz termiczną, a w niektórych przypadkach także skrawanie. W pierwszym przypadku w grę wchodzi zwykle cięcie przy użyciu pił taśmowych, a niekiedy również cięcie gilotynowe albo wykrojnikiem. Wśród metod termicznych szeroko stosowane jest cięcie laserowe, pozwalające na uzyskiwanie niemal dowolnej linii cięcia oraz zapewniające wysoką jakość powierzchni cięcia. Korzysta się również z cięcia gazowego, przy którym temperaturę niezbędną do upłynnienia metalu osiąga się przez spalanie odpowiedniego gazu. Popularne jest też cięcie plazmowe, przy którym potrzebną plazmę wytwarza się za pomocą łuku elektrycznego.

Jakie są zalety cięcia gazowego?  

Cięcie gazowe blach z wykorzystaniem tlenu wykonuje się dzięki zainicjowaniu reakcji egzotermicznej tlenu i żelaza. Proces ten prowadzi do błyskawicznego utleniania cząsteczek metalu, które są wyrzucane ze strefy cięcia za sprawą energii kinetycznej wprowadzanego gazu. Z cięcia tlenowego najszerzej korzysta się w przypadku blach niskowęglowych i niskostopowych. Można go używać także w przypadku innych stopów, jednak zależy to od ilości i rodzaju poszczególnych dodatków. Jedną z największych zalet cięcia tlenowego jest możliwość pracy z materiałem o znacznej grubości, a także osiąganie dużej prędkości przy niezbyt szerokiej szczelinie powstającej przy korzystaniu z tej metody. Cięcie tlenowe ma jednak również ograniczenia – największym z nich jest oddziaływanie termiczne na materiał także w dość dużej odległości od strefy cięcia.